Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο


 

 

 

 

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις  26 Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00’, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ  1ο:     Απονομή του Χρυσού Μεταλλίου Αξίας στον Έλληνα συνθέτη κ. Σταύρο Ξαρχάκο.

                        Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σερρών κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης.

 

ΘΕΜΑ  2ο:     Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών 2023, με την ένταξη σ’ αυτό του έργου: “Ανακατασκευή τοιχίου περίφραξης 3ου Γυμνασίου Σερρών”, 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  3ο:     Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών, έτους 2023.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

 

ΘΕΜΑ  4ο:     Έγκριση Ενδιάμεσης Έκθεσης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σερρών (περιόδου 2020-2023). 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής  Σπ.     

 

 

 

 ΘΕΜΑ  5ο:    Αναμορφώσεις εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής  Σπ.     

 

ΘΕΜΑ  6ο:     Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για απασχόληση στο Δήμο Σερρών, κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

 

ΘΕΜΑ  7ο:     Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 01-06-2023 έως 30-09-2023 για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»».

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Χρυσανθίδης Βασ.

 

ΘΕΜΑ  8ο:     Έγκριση  της υπ΄ αρ. 48/2023 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών,  με θέμα: “Έγκριση στοχοθεσίας Α΄  Τριμήνου 2023, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης”.

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Γάτσιος Ι.           

 

ΘΕΜΑ  9ο:     Έγκριση  της υπ΄ αρ. 55/2023 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών,  με θέμα: «Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφαση ».  

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Γάτσιος Ι.  

 

ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 56/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. με θέμα: ¨Έγκριση εγγραφών βρεφών – νηπίων σχολικής περιόδου 2023-2024, ενημέρωση Δ.Σ. και λήψη απόφασης¨.

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Γάτσιος Ιωάννης.          

 

ΘΕΜΑ 11ο:     Χορήγηση βραβείων “Μητσάκου-Εμφιετζόγλου Κατίνας χας  Λυκούργου”. ΄

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δεσποτίδης Ι.          

 

ΘΕΜΑ 12ο:    Έγκριση 2ης τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ» (Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”).

                         Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κα Πάνου Σωτ.    

 

ΘΕΜΑ 13ο:    Έγκριση απολογισμού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Π.Ε.) Δήμου Σερρών, έτους 2022.

                                Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Δινάκης Κ.,  Δεσποτίδης Ι.

 

 ΘΕΜΑ 14ο:         Έγκριση 

σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών και του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση δράσης του Υποέργου 2 της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Σερρών»,  η αρμοδιότητα της οποίας ανήκει στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.”.

                                Εισηγήτρια: Η εντετατλμένη Δημ. Σύμβουλος κα Παλάζη-Τζοχατζίδη Χρυσς.

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο:         Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών (ΟΠΑΠΚΑ) και του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση δράσης του Υποέργου 2 της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Σερρών», η αρμοδιότητα της οποίας ανήκει στον ΟΠΑΠΚΑ”.

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Γάτσιος Ι.  

 

ΘΕΜΑ 16ο:         Χορήγηση υποτροφίας κληροδοτήματος “Ι. Αποστολίδη”.

                                Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 17ο:         Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος “Ι. Αποστολίδη” και εκ νέου μίσθωσης του ακινήτου.

                                Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 18ο:         Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης του υπ.  10 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου Σερρών.

                                Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 19ο:    Διαγραφές οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους:

                        α) από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους. 

                           Από το Τμήμα Προσόδων. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

            β) από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους

εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

                        Από το Τμήμα Δημ. Κοιμητηρίων. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

                        γ) από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, οφειλών δημοτών μας, σύμφωνα με το άρθρ. 56 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/17-04-2021). 

                        Από το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

 ΘΕΜΑ 20ο:   Τροποποίηση της αρ. 73/2023 απόφασης Δ.Σ., που αφορά την έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον Λεκκό Γεώργιο  του Παναγιώτη, πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χρυσανθίδης Βασ.

 

 ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση προσκύρωσης δημοτικών εκτάσεων:

                        α) εμβαδού 3,20 τ.μ. στο Ο.Π. 402 του Δήμου Σερρών, στην ιδιοκτησία των κ.κ. Αλατά Σοφίας και Αλατά Μαρίας. 

                        β) εμβαδού 4,25 τ.μ.  στο Ο.Π. 63β, του πρώην Δήμου Λευκώνα, στην ιδιοκτησία του κ. Καμένη Νικόλαου.

                        Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 22ο:    Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης:

                        α)  δύο (2) δημοτικών εκτάσεων και,

                        β) δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 202.

                        Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 23ο:    Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών, έτους 2020”.

                        Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 24ο:    Ανακοίνωση στην Προϊσταμένη Αρχή, των τεχνικών υπαλλήλων χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: “Συντήρηση αγροτικής οδοποϊίας Δήμου Σερρών”.

                        Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 25ο:    Λήψη απόφασης σχετικά με τις υφιστάμενες κατασκευές ράμπας

πρόσβασης ΑΜΕΑ και βαθμίδας (σκαλοπατιού) για την πρόσβαση στο κατάστημα με την επωνυμία “ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ”, επί της συμβολής των οδών Πλαταιών και Ν. Πλαστήρα, στην πόλη των Σερρών.

                        Εισηγητές   Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Δινάκης Κ.,  Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 26ο:    Έγκριση ΑΠΕ:

                        α) 1ου Α.Π.Ε. του έργου:   “Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Σερρών, Δήμου Σερρών”.

                        β) 2ου  Α.Π.Ε. του έργου:   “Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών, έτους 2020-2021”.

                        Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 27ο:    Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας εκτέλεσης:

                        α) 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντηρήσεις-επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών”.

                        β) ς παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών”.

                        Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.