Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Δήμος Σερρών : Ομόφωνα χωρίς πρoτάσεις και θέσεις για τον Κλεισθένη ???

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σερρών συζητήθηκε μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση το οποίο αλλάζει ριζικά τον τρόπο εκλογής δημοτικών και τοπικών συμβούλων .Και ε΄δω λοιπόν το Σερραισταν μπορεί να καυχάται γιατί πιθανόν κατέκτησε ακόμη μια πρωτιά από το τέλος εννοείται .Αν ανατρέξει κανείς στο διαδίκτυο θα δει οτι η συντριπτική για να μην πούμε όλοι ο ι δήμοι έχουν προχωρήσει σε έκδοση ψηφισμάτων με τα οποία τάσσονται υπερ ή κατά του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ( έχουν δηλαδή θέσεις και προτάσεις ) .Στο δημοτικό συμβούλιο Σερρών όμως τι αποφάσισαν ?? και μάλιστα ομόφωνα 


Α) Θεωρεί ότι καλώς έγινε η συζήτηση – ενηµέρωση σχετικά µε το Νοµοσχέδιο “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι), κατά την οποία διατυπώθηκαν ερωτήσεις και έγιναν τοποθετήσεις από αρχηγούς παρατάξεων, αντιδηµάρχους και ∆ηµοτικούς Συµβούλους. 

Β) Να ζητήσει την άµεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου µε την Κυβέρνηση, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα τουλάχιστον δύο µηνών, προκειµένου να υπάρξει ένα σχέδιο Νόµου που θα προωθεί πραγµατικά τη µεταρρύθµιση. 
Ύστερα από προφορική πρόταση του Προεδρεύοντα Αντιπροέδρου του ∆.Σ. κ. Γάτσιου Αθανάσιου, να συµµετέχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕ∆Ε την Πέµπτη 10 Μαίου 2018 και ώρα 11.00 στην Αθήνα, δήλωσαν ενδιαφέρον οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Ηλιοπούλου Σταλακτή και Μυστακίδης Παύλος, των οποίων η συµµετοχή εγκρίθηκε.  


ΥΓ : Βλέπετε πουθενά πρόταση θέση ή άποψη ?????

Δεν υπάρχουν σχόλια: